altijd de juiste foto

Tegeltje van de dag


Wet bescherming persoonsgegevens verandert in algemene verordening gegevensbescherming: wel ff naar kijken
« Spreuken overzicht